Hear Life's Special Moments

Antonio Alabastro
Oticon Hearing Aid User


Maganda pag ako ay nakikinig ng misa, sa tv, sa mga alas singko y medya - naririnig ko yung mga [seremonyang] mismong misa ng pari, Fr. Tito Caluag, tyaka 'yung sa bahay, kumbaga ako ay kumakain at ako'y "pahingi ako ng ganito" - yan, naririnig ko, "oh, sandali lang ho," ganyan. Maliwanag naman.